Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vektor – význam cudzieho slova

veličina určená veľkosťou, smerom a zmyslom, opak skalára; živočích prenášajúci infekčné ochorenie, medzihostiteľ