Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vehikel – význam cudzieho slova

vozidlo, voz chabej úrovne