Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ventil - význam cudzieho slova

záklopka, klapka; riaditeľný uzáver na riadenie, obmedzovanie a zastavenie prúdenia plynov, kvapalín a pod.; záklopka; náhle uvoľnenie psychického napätia, zlosti, stresu