Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbis expressis – význam cudzieho slova

výslovne