Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbum – význam cudzieho slova

sloveso