Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbum - význam cudzieho slova

sloveso