Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veritas vincit – význam cudzieho slova

pravda víťazí, heslo českých kališníkov a českého prezidenta