Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbalizmus – význam cudzieho slova

nadmerné hromadenie slov, uvravenosť