Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veziko- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mechúr, mechúrový