Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ATB – význam cudzieho slova

skratka anglického výrazu after the big bang: po veľkom tresku, ktorým vznikol vesmír (podľa jednej z teórií)