Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrometria - význam cudzieho slova

odbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia