Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asyndeton - význam cudzieho slova

spojenie vetných členov alebo viet bez spojovacieho výrazu