Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asymetria - význam cudzieho slova

nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných os