Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asymptota - význam cudzieho slova

dotyčnica dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode