Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ataxia – význam cudzieho slova

chorobný nesúlad telesných pohybov