Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ataxia - význam cudzieho slova

chorobný nesúlad telesných pohybov