Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Agnus Dei – význam cudzieho slova

baránok boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa