Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agens – význam cudzieho slova

činiteľ, hnacia sila, pôvodca; chemické činidlo; pôvodca nákaz a chorôb organizmu