Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agloporit – význam cudzieho slova

syntetické pórovité plnivo do betónu