Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agitka – význam cudzieho slova

agitačne zameraný prejav alebo iná forma vyjadrenia