Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agent – význam cudzieho slova

jednateľ, splnomocnenec; špión, vyzvedač