Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agora – význam cudzieho slova

trhovisko, zhromaždisko, verejné priestranstvo