Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

PCB - význam cudzieho slova

polychlórované bifenyly