Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pax – význam cudzieho slova

mier, pokoj; v stredoveku dočasný zákaz bitiek a súbojov