Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patronymikon, patronymikum - význam cudzieho slova

meno odvodené od otcovho mena, zamestnania otca alebo iného mužského predka