Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patricij - význam cudzieho slova

starorímsky príslušník mestskej rodovej šľachty, plnoprávny občan; starousadlý občan; bohatý, zámožný občan