Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pax tecum - význam cudzieho slova

pokoj tebe, mier s tebou