Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pax vobiscum – význam cudzieho slova

mier s vami, pokoj vám; údajne pozdrav Krista jeho učeníkom, keď sa im zjavil po zmŕtvychvstaní v Jeruzaleme