Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

RNA - význam cudzieho slova

skratka pre ribonukleovú kyselinu; nahradila kedysi používanú skratku RNK