Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rock - význam cudzieho slova

od 50. rokov 20. storočia hudba so zdôraznenou rytmickou zložkou