Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

RNK – význam cudzieho slova

staršia skratka pre ribonukleovú kyselinu