Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

RNK - význam cudzieho slova

staršia skratka pre ribonukleovú kyselinu