Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rocheta, rochetka – význam cudzieho slova

krátke biele obradné rúcho katolíckych kňazov a miništrantov