Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

roajalizmus - význam cudzieho slova

ideová, politická a často aj ozbrojená podpora princípu kráľovského režimu, monarchizmus