Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rod - význam cudzieho slova

gender. Súbor ideí a presvedčení o tom, akými majú byť, ako sa majú správať, prezentovať, aké roly a vlastnosti majú mať muži a ženy. Tieto idey vznikli v istých socio-kultúrnych podmienkach, ktoré sa prenášajú vo výchove a bývajú zakódované aj jazyku.