Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

YMCA – význam cudzieho slova

skratka výrazu Young Men´s Christian Association, Kresťanské združenie mladých mužov, náboženská, výchovná a športová organizácia mládeže, založená v Anglicku v roku 1851