Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

yzop – význam cudzieho slova

poloker pestovaný na juhu Európy ako korenie a liečivá rastlina