Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

YWCA – význam cudzieho slova

skratka výrazu Young Women´s Christian Association, Kresťanské združenie mladých žien, obdoba YMCA pre dievčatá