Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

yellow fever – význam cudzieho slova

žltá horúčka; žltá zimnica, infekčné ochorenie vírového pôvodu vyskytujúce sa v Amerike a v Africe