Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ytterbium - význam cudzieho slova

striebrobiely kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Yb