Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

yperit – význam cudzieho slova

dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko jedovatá bojová látka, použitá prvý raz v roku 1917 v Belgicku