Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abrakadabra – význam cudzieho slova

stredoveké magické zaklínacie slovo; výmysel