Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abrakadabra - význam cudzieho slova

stredoveké magické zaklínacie slovo; výmysel