Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absentizmus – význam cudzieho slova

vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu; zanechanie majetku majiteľom