Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absiemens – význam cudzieho slova

jednotka pre vodivosť, značka aS