Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abscisa – význam cudzieho slova

vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc