Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absencia – význam cudzieho slova

neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku; neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity; náhla krátka strata vedomia alebo pamäte