Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abraxas – význam cudzieho slova

magické slovo s číselnou hodnotou 365; koptické označenie božstva