Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apatit – význam cudzieho slova

fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór alebo fluór, nerast