Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aplomb – význam cudzieho slova

istota, sebaistota