Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apetencia – význam cudzieho slova

túžba, chuť, najmä sexuálna