Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apel – význam cudzieho slova

dovolávanie sa, verejná výzva; v koncentračných táboroch zhromaždenie väzňov; poslušnosť cvičeného psa