Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apnoe – význam cudzieho slova

krátkodobé prerušenie pravidelného dýchania