Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apercepcia – význam cudzieho slova

osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov